วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บลูทูธ

Bluetooth เป็นเทคโนโลยีไร้สายแบบระยะสั้น ( Short-Range ) คือมีกำลังส่งต่ำ มีระยะทำการระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth ด้วยกัน เพียง 10 เมตร ซึ่งจะใช้สำหรับต่อเข้าเป็นระบบเน็ตเวิร์คขนาดเล็กๆ ที่อุปกรณ์แต่ละตัวอยู่ไม่ห่างกันมาก ที่เรียกว่าเป็น Personal Area Network ( PAN ) โดย Bluetooth นี้จะทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นความถี่ที่เรียกว่า แถบความถี่ ISM ( Industrial, Scientific and Medical ) โดยความถี่นี้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำให้สามารถพัฒนา และมีการใช้งานกันแพร่หลาย ผู้พัฒนา สามารถพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้ความถี่นี้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ และยังติดตั้งได้ อย่างไม่ยุ่งยากอีกด้วย
Bluetooth ใช้เทคโนโลยีในการรับส่งสัญญาณที่เรียกว่า FHSS ( Frequency-Hopping Spread Spectrum ) ซึ่งจะทำการเปลี่ยนแปลงระดับของความถี่ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ ในอัตรา 1,600 ครั้ง ภายใน 1 วินาทีเท่านั้น ด้วยระดับความถี่ 79 ระดับ ที่แตกต่างกัน ระดับละ 1 MHz ดังนั้น คลื่นความถี่ที่ Bluetooth ใช้จึงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2.4 - 2.48 GHz และมีรูปแบบในการรับส่งข้อมูล 2 รูปแบบ คือ SCO ( Synchronous Connection Oriented ) ที่จะทำการสร้าง Ad Hoc Network ระหว่างอุปกรณ์ก่อน โดยที่อุปกรณ์ที่เป็นตัวหลัก จะควบคุมอุปกรณ์ที่เป็นตัวลูกได้มากที่สุดคราวละ 3 อุปกรณ์ และอีกแบบหนึ่งคือ ACL ( Asynchronous Connectionless ) ที่จำมีการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กัน ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอจากทางตัวหลัก Bluetooth นี้ จะรองรับการรับส่งข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุ โดยสามารถส่งได้ทั้งข้อมูลปกติ และข้อมูลเสียง ด้วยความเร็ว 1 Mbps ตามมาตรฐาน Bluetooth 1.x และในอนาคตอันใกล้ ก็จะขยับขยายไปเป็น Bluetooth 2.0 ซึ่งจะให้ความเร็วในการรับส่งที่เพิ่มขึ้นเป็น 10 Mbps และด้วยความที่ว่า เป็นเทคโนโลยีไร้สายแบบระยะสั้น ซึ่งใช้อุปกรณ์ภาครับ-ส่ง ( Chip transceiver ) ขนาดเล็ก และราคาไม่แพง ทำให้เหมาะกับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ, เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบพกพา ( Notebook ) และแบบตั้งโต๊ะ
( Desktop ) รวมถึง เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ที่เรียกว่า PDA ( Personal Digital Assistants ) จำพวก Palm หรือ PocketPC อีกด้วย เทคโนโลยี Bluetooth นี้ เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทผู้นำด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบัน ก็มีผู้สนับสนุนหลัก 9 บริษัทด้วยกัน ประกอบไปด้วย 3 Com, Agere, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia และ Toshiba โดยในปี ค.ศ. 2001 ที่ผ่านมา ก็มีผู้เข้าร่วมพัฒนาทั้งจากบริษัททางด้าน Semiconductor, บริษัททางด้านโทรคมนาคม, อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ อีกไม่ต่ำกว่า 200 บริษัท ซึ่งก็มีอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยีนี้เปิดตัวออกมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2,000 รุ่น

แหล่งอ้างอิง : http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-8504.html